स्वसंवाद (SwaSamvaad) Zoom Link, Australia

हरि ॐ

जीवन विज्ञानको अनलाइन स्वसंवाद कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
यहाँको जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरियोस् !
हार्दिक शुभकामना !

कार्यक्रम 
मितिः २०७८ चैत्र २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म | April 4 to 12, 2022 

Sydney Time: 6:15 – 8:45 PM | नेपाली समय : दिनको २ः०० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म

कृपया यो जुम आईडी र पासवर्ड सुरक्षित राख्नुहोस्
( Please keep this Zoom ID and Password safely.)

Topic: स्वसंवाद

Zoom Meeting ID: 997 5409 0319

Passcode: 555777