Contribution Voucher Received-

हरि ॐ

चक्र विज्ञानका लागि तपाईंको योगदान रकम (Contribution amount) को भौचर (Voucher) हामीलाई प्राप्त भएको छ । उक्त भौचर (Voucher) रुजु गरेपश्चात् हामी यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौं ।

कार्यक्रम स्थानः आनन्द इभेन्ट्स, भिमसेनगोला, नयाँबानेश्वर

कार्यक्रम स्थल तल उल्लेखित गुगल नक्सा अनुरुप रहेको छ ।

हार्दिक धन्यवाद !