Events

चक्र विज्ञान

Jeevan Vigyan Pratisthan jeevanvigyan, Ganesh Marg, Chabahil, Kathmandu 44600 Kathmandu 44602 NepalKathmandu,

हाम्रो मेरुदण्डभित्र सुक्ष्म शरीरमा रहने उर्जाकेन्द्रहरुलाई ‘चक्र’ भनिन्छ । जीवन उर्जा कुण्डलिनी शक्तिको रुपमा नाडीहरुबाट बगेर यीनै चक्रहरुको माध्यमबाट हाम्रो शरीर र मनमा प्रवेश गर्दछ र हाम्रो शक्ति, गुण अनि प्रतिभाको रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । यी चक्रहरु सक्रिय एवं स्वस्थ रहेमा समग्र जीवन स्वस्थ, उर्जाशील एवं सकारात्मक रहन्छ । चक्रहरु अविकसित, अस्वस्थ एवं असन्तुलित रहेमा …

NPR 10,000