Flower
Flower

Schedules

Home

Schedules

November Events

DatesSchedule NameLocationStatusRegistrationComments
29 Nov - 20 Dec
बोध, लय, प्रशिक्षक प्रशिक्षण मंसिर १३ - पौष ४
गणेश मार्ग, चावहिल, Kathmandu

44600, Province No. 3, Nepal

UpcomingClosedप्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि बोध र लय विज्ञान कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

December Events

DatesSchedule NameLocationStatusRegistrationComments
22 Dec - 28 Dec
चक्र विज्ञान सप्ताह पौष ६ - १२
गणेश मार्ग (गणेश मन्दिर नजिकै), चावहिल , Kathmandu

44600, Province No. 3, Nepal

UpcomingOpenआवेदन खुल्ला गरिएको छ!
Footer Top